Postprodukcija


Selekcija svih prikladnih audiovizualnih materijala i njihova obrada, selektirane i obrađene fotografije uploudamo na cloud gdje ih mladenci mogu pregledavati i preuzeti, mladenci odabiru do 250 fotografija koje mi komponiramo u Wedding book.
Par dana nakon vjenčanja na cloud uploudamo desetak obrađenih fotografija kako bi ih mladenci mogli objaviti na društvenim stranicama, a preostale fotografije uploudamo u narednih 45 dana.
Zatim mladenci odaberu jednu fotografiju za tisak na platno 70×50 cm koje poklanjamo, te do 250 fotografija koje žele u wedding booku, nakon što ih uz pomoć Fundy designer-a ukomponiramo u Wedding book prije izrade pripremu šaljemo na autorizaciju te nakon suglasnosti je šaljemo na izradu bookova. Video radimo prema našim smjernicama te ga pripremamo za isporuku.